новости веб-чат СЕРДАЛО карта заставка
   Общенациональная газета Республики Ингушетия Сердало  


  Общенациональная газета Республики Ингушетия Сердало
 

  2 страница

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Выходит с 1 мая 1923 года; № 141 (9662) среда, 16 ноября 2005 года

Ма ираз да лаьтта ахар

Ма ираз да лаьтта вахар, ма ираз да лаьтта ахар… яха поэта дешаш дагадехар сона дукха ха йоаццаш шовзткъа шу хьалха денз сайна вовзаш вола Шанхоев Яхьъя б1аргавайча.
Яхьъя санна болча наха хозду ер вахар, аьнна хетаделар. Дукха ха яр цу сагах, цун хьаьналча къахьегамах, оалаш ма хиллара цун дошоча кульгех лаьца язде безам болаш со лела. Бакъда, цхьацца х1амаш юкъе лелхаш, ма дарра цун сурт-сибат дилла в1ашт1ехьдаргдий-хьог1 яха уйлаш кертачу кхестарах таханарча денга кхаьчав цох ца яздеш.
Ше сакхетарг хилча г1оне ший вахар лаьттанца дийза хьавоаг1арех ва Шанхоев Яхья. 1957 шера хьалхарчарца Казахстанера даьй баьхача Наьсарен районерча Экажкъонгий-Юрта ц1абаьхкар Шанхоевг1ар дезал а. кхувш воаг1аш к1аьнк вар Яхъя цу хана. Юртарча школе деша ухаш цо йистяьккхар ворх1 класс. Цул т1ехьаг1а кхы д1ахо деша таро йоацаш, (дуккхача дезале ер воккхаг1а вар) ц1аг1а эшараш дукха доландаь из балха отта хьож. Вешта малаг1ча балха т1а г1оргвар юрта? Укхаза духхьала "Назрановский" оалача совхоза цхьа отделени мара яцар, цхьаккха кхы тайпа учрежденеш, организаци яцар.
Техника дукха езаяьнна, Казахстане уж баьхача юрта йисте баьх диса лаьтташ оахаш йохкача тракторашка хьежаш хулар из з1амига волча хана денз. Цигга т1абахабар цун цу болата говрашта безам. Из бахьан долаш Экажевски отделене тракторни бригаде прицепщикалла балха вахар Шанхоев.
- Шаьра дагавоаг1а сай хьалхара хинна хьехамча, - яхаш дагалувц Шанхоева. - Из вар й1аьхий балха опыт йола механизатор Евлоев Йоакъап. Вай ц1адахкале Казахстане массехк шера трактористалла болх баь, къахьегаме доккхий толамаш дахарах паччахьалкхен маьхера совг1аташ тийннарех ца1 вар Йоакъап.
- Цу сага дег т1ара баркал ях аз тахан дуккха шераш д1адахачул т1ехьаг1а, эггара хьалхарча къахьегама никъ т1а ваьннача хана, техникацара са безам кхы а лакхбаьча сага, - йоах Шанхоев Яхьъяс. Цу хана денз цхьа ди денадац къахегама ветерана ше хержача говзалах из дехкваьнна, шек хинна.
Лаьттанца дийзад цо ший вахар, цу т1а къахьегар лоарх1 цо керттерча декхарех ца1.
- Фу хургда ший кулгашца хьалкхедаьча ялатал чамболашах, 1а лертт1а 1унал дича камаьрша хьалу лаьтто моллаг1а йола юртбоахама культура, - яхаш дувц Яхьъяс. Ше къамаьл деча хана из каст-каста б1арахьеж михо мерцача, балхо шонкаш яьхача ший доккхача кулгашта. Шовкзткъеи ворх1 шера совг1а йолча ханна къахьегаш хьадьхка кулгаш да уж. Уж б1аргадайча сона дагадехар дукха ха йоаццаш айса кулгашта хетаяь язъяь стихаш.

САГА КУЛГАШ
Цар низ кхоач
Лаьтта аха,
Ц1енош дотта
Ноанал де.
Цар низ кхоач
Маха баха,
Маькхаш ятта,
Бер теде.

Хоастам хилба
Шоана кулгаш,
Михо морцаш,
Малхо доагош
Шоаш к1аьдденна
Сахьат доацаш,
Ах1 ца оалаш
Шо хиларах.
Баркал шоана
Сага кулгаш…
Цхьан-шин шера прицепщикалла болх баьчул т1ехьаг1а цо дика 1омаю трактор. Хьехамча хиннача Евлоева тешам а бенна трактор лу Шанхоевна. Дукха ц1ена яцар из "ДТ" яха болата говр, бакъда, х1ара маьже даьтта хьокхаш, тишъенна оатхал ц1еначунца хийцачул т1ехьаг1а, дукха ха йоаццаш заводера араяьнначарел вог1а болх беш-м яцар…
Кховзткъалаг1а шераш долалуш цар отделенех совхоз хьайир "Экажевский", аьнна ц1и а тилла. Укхаза в1ашаг1а ехкар юртбоахама культураш хьалкхеяра лаьрх1а механизировани звеньяш а. Цу ханага й1аьхий къахьегама опыт а йолаш, совхозе дикаг1а болча механизаторех лоарх1аш вар Шанхоев Яхъья. Цудухьа цхьаккха шеко яцар боахама кулгалхой х1аьтта в1ашаг1ъехкача звенойха цхьаннена кулгалде Шанхоев оттаве тешам баларах. Коартол кхеяра лостам болаш ер звено. Цунна чуйоаг1ар ца1 гусенични шиъ чархаш йолеи трактораши, коартол д1аювш йола сеялкаш, коартол чуэца техника, кхыйола инвентарь.
- Цу ханага сона ц1ена чархаш йола "Беларусь" яха трактор ялар" - йоах Шанхоева. - Х1анз декхараши, бекхтокхами лакхдалар, х1ана аьлча, уллув болх беш хиннача звенъяшца яхье даьнна, доккхий къахьегама декхараш т1аийца яр тха звено. Х1аьта вокх звеношта керте лаьтта механизатораш бар шоай доккхийча къахьегама толамашца районе меттел ерригача республике а ц1и хеза. Уж тахан а т1ехьа мехка лоарх1аши бовзаши ба. Царех бар Албогачиев Артаг1а. Аушев Ювсап, Евлоев Хьажбикар, Угурчиев 1амархан, кзыбараш.
Цу хьалхарча шера 50 гектар хулача лаьтта д1айийра Шанхоева звенос коартол. Из арахьара хьат1аена яр. Из бахьан дарий а хац, е из культура кхеяра опыт к1езига хинналга дарий а хац, бакъда, даггара 1унал даьчул т1ехьаг1а а акхар лийрх1а хьувкъам чуэца в1ашт1ехьдаланзар. Дикка уйла яьчул т1ехьаг1а гучадаьлар цхьайола агротехнически бокъонаш лертт1а теркал яь ца хилар. Шоллаг1ча шера деррига а теркал дир. цудухьа х1ара гектара т1ара юкъера лаьрх1ача 180-200 центнер коартол яьлар.
- Цу хана денз, Советски Союз в1ашаг1а яллалца йолча ханачухь ерригача республике а коартол кхеяра лакхара толамаш дахарца ц1и хеза яр тха совхоз, - йоах Я. Шанхоева.
- Цхьабакъда, цул т1ехьаг1а коартол д1юв лаьтташ к1езиглуш-к1езиглуш, 1аьдала хинна лаьтташ дукхаг1ча даькъе кулга ц1ена боацача наха д1алувцаш цхьа кегар эттар.
Вайна массанена а дика дагайоаг1а уж ханаш. Совхозаш д1аяьлар, цар когаметта хьайир акционерни обществаш яхараш. Цар низ бацар ма доагг1а лаьттанна 1унал а деш юртбоахама культураш хьалкхее. Ма дарра аьлча я цу деша бала болаш нагахьа саг а вацар духхьал дуккхача шерашка лаьттанца къахьега 1ема, цунах дог лазаш хинна механизатораш мара.
- Г1улакх овлангара денз хувца доладелар ши-кхо шу хьалха денз, - яхаш дувц Яхьъяс. - АОЗТаш д1аяьхар, царна меттел хьайир паччахьалкхен унитарни предприятеш. Бокъалгахьа дала доладелар тха боахама г1улакхаш а. Республика кулгалхоша, юртбоахама министерства терко йир бахьанце тишачун когаметта керда юртбоахама техника 1алашйир, болх ца беш ц1аг1а баьг1а й1аьхий опыт йола механизатораш юха балха арабаьлар. Иштта организационни балхаш в1ашт1ехьдахар бахьан долаш х1ара шера лакхаг1ара толамаш доахаш хьадоаг1а тхо.
Вайна ховш ма хиллара хьалхарча шерашка санна лакха юртбоахама культурай хьувкъам чукхухь "Экажевское" яха ГУПа механизатораша. Царех ца1 ва тахан вай вийца къахьегама ветеран Шанхоев Яхьъя а.

УГУРЧИЕВ
Азмат-ГириРапс - незаменимая органика для наших земель

Для возрождения рапса в семеноводческом ГУПе "Нестеровское" в начале октября было посеяно 97 гектаров семян этой культуры, по поводу чего в нашей газете было опубликовано интервью начальника отдела земледелия Минсельхозпрода К. Цороева, кстати сказать, инициатора этого дела. Сегодня мы решили вернуться к этой теме, чтобы узнать о состоянии этого рапсового поля, и заодно рассказать о той пользе и выгоде, которые может получить наше сельское хозяйство, о чем в нижеследующей беседе нашего корреспондента с Курейшем Цороевым.

- Курейш, прошел месяц как семена рапса, привезенные специально для возрождения этой культуры в нашей республике, заделаны в почву, о чем с вами состоялся наш разговор.
Интересно узнать, в каком состоянии это самое озимое поле на сегодняшний день?
- Это хорошо, что вы решили вернуться к этой, на мой взгляд, очень важной теме, которая для нашего сельского хозяйства является, без преувеличения, приоритетной. Культивируя у себя рапс, мы только выиграем, и притом, отметил бы, здорово.
Так вот, эти семена буквально повсеместно, на всей площади 97 гектаров, дали отличные всходы, дружные и крепкие.
Прямо-таки приятно смотреть на зеленое поле рапса. Что и говорить, я получил огромное удовольствие от увиденного. Был на этом поле на днях. Картина просто великолепная. Ну, конечно, рапсу нужен соответствующий уход, требуемый агротехникой. Думаю, что такой уход нестеровские полеводы, за плечами которых большой опыт земледельческой работы, сумеют организовать, как они сделали это, своевременно посеяв семена рапса с соблюдением технологий возделывания этой культуры.
Потом, что нельзя не отметить, "Нестеровским" руководит прекрасный организатор и хозяйственник Руслан Костоев, выведший это хозяйство в течение года в передовые, что сделать было не просто. Руслан заинтересован собрать хороший урожай семян рапса, чтобы обеспечить семенным материалом рапса почти все ГУПы республики. Да и не только ГУПы, а всех, кто нуждается в рапсе, в частности, фермерские хозяйства. Так что, урожай рапса 2006 года, надеемся, будет хорошим.
- Курейш, а когда начнется уборка рапса и какую приблизительно он даст прибыль?
- Уборка рапса начнется в июне 2006 года. Так как все 97 гектаров этой культуры намечено для получения семян, уборку проведут комбайнами. Правда, предварительно приспособив эти комбайны специально для уборки рапса. Это сделать нетрудно, так как в "Нестеровском" есть великолепные механизаторы - профессионалы своего дела, отлично разбирающиеся в технике.
Теперь по поводу прибыли. По моим подсчетам, подтвержденным экономической службой ГУПа, ну это пока что прогнозы, думаю, 4 с половиной миллиона рублей прибыли хозяйство получит. А если все пойдет по задуманному, прибыли может быть и больше.
- Вот вы сказали, что семена рапса "Нестеровское" реализует ГУПам республики. Теперь, интересно знать, каким хозяйствам эти семена реализуют, - во-первых? Во-вторых, какова будет общая площадь рапса, планируемая в 2006 года?
- Кроме горных хозяйств, выращиванием рапса будут заниматься все ГУПы, в том числе и сельхозкооперативы. А общая площадь составит 2000 га. В последующие годы посевы рапса будем постепенно увеличиваться. А с 2007 года ГУПы обеспечат себя собственными семенами. По нашим предварительным расчетам, в каждом хозяйстве специально для семян планируем отвести по 10 гектаров.
- Ну а что намечается сделать с остальным рапсом? Ведь их площади, наверное, будут намного больше?
- Рапс с других площадей, за исключением оставленных специально для производства семян весной, притом ежегодно, точнее, в апреле, намечено перепахивать.
- Курейш, но ведь это прекрасный корм для повышения продукции животноводства. Просто так перепахать зеленые поля рапса, не использовав их для зеленого конвейера скоту, не накладно будет хозяйствам?
- Согласен, рапс - отличный корм для животноводства, ничего не скажешь. Притом весной, когда зимние корма на исходе, рапс незаменимый зеленый корм.
И тем не менее, рапсовые поля будут перепахиваться. Почему? Потому что наши земли, которые в течение двадцати последних лет не получали ни органические, ни минеральные удобрения, исключительно истощали, в результате чего дают мизерные урожаи озимых и яровых.
Органики ввиду катастрофического сокращения животноводства не стало, да и перевозка ее с фермы на поля слишком дорого обойдется хозяйствам.
Что касается минеральных удобрений, они стали очень дорогими для неокрепших хозяйств. А вот рапс, о котором мы говорим, незаменимое удобрение для наших полей. При этом, очень дешевое. Наукой и практикой давным-давно доказано, что там, где был рапс, урожаи сельхозкультур стабильные и высокие.
Это незаменимое ничем другим бесценное органическое удобрение для наших крайне истощенных земель. Если предшественником был рапс, урожаи озимых и яровых, как правило, бывают высокими. При гниении он дает прекрасную и дешевую органику, которая так необходима нашим землям.
Поэтому, площади рапса год от года мы будем только расширять, от чего намного улучшится чередование сельхозкультур, которое у нас сегодня очень незначительное.
И как только достигнем желаемого результата в увеличении плодородия земель, перейдем к выращиванию рапса и для зеленого конвейера нашему многострадальному животноводству.

Ш. БАТАРБЕКОВБУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ

В ходе проведения II- этапа профилактической операции "Жилище-2005" в период с 01.09.2005г. силами дежурных караулов и инспекторами ОГПН г. Назрани и Назрановского района проводились подворные обходы жилых домов и надворных построек в г. Назрани и Назрановском районе. Проводимой проверкой выявлены серьезные нарушения правил пожарной безопасности в быту, особенно по электропроводке , отопительных печей, котлов, хранении грубых кормов и. т. д.

Многие граждане без ведома службы "Горгаз" самовольно проводят к неисправным печам сетевой газ. С такими же нарушениями устанавливаются газовые плиты, а рядом с ними баллоны с жижженным газом, что категорически запрещается. В результате такого отношения к этому серьезному делу со стороны отдельных граждан возникают пожары, приводящие к человеческим жертвам. Печи, отапливаемые сетевым газом, представляют особую опасность. Поэтому при их кладке и использовании нужно особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Нельзя допускать длительной их топки. Как правило, горизонтальные разделки дымохода печи, расстояние от стенки дымохода деревянных конструкций должна быть не менее 38 см. Если разделка будет меньше, то не исключена возможность пожара.
Причины возникновения пожаров разнообразны и очень часто являются результатами невыполнения и несоблюдения установленных норм, требований и правил пожарной безопасности. Так, например 11.11. 2005 г. по адресу: м/о Альтиево, в домовладении Мальсагова Хасана Магометовича произошел взрыв бытового газа, в результате чего члены семьи Мальсагова Х.М. получили серьезные ожогм. Причиной взрыва газа явилось неправильный подвод и эксплуатация бытового газа. Нередки случаи пожаров, в результате НППБ при эксплуатации бытовых электроприборов. Так, 18.10.2005г. 02ч. 00 мин. в жилом доме Цечоева Т.Г., расположенном с. Экажево, ул. Цечоев,16, произошел пожар. В результате пожара нанесен материальиый ущерб на сумму 70 000 рублей. Причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
Особую тревогу вызывают пожары, происходящие в жилом, частном секторе. Так, за 9 месяцев 2005 г. в г. Назрань и Назрановском районе произошло 70 пожаров, материальный ущерб которых составил на сумму 867 791 рублей. От пожаров погибло 3 человека, и получили травмы 5 человек. Также много пожаров происходит от неосторожного обращения с огнем детей. Так, 25.10. 2005г. получили сообщение о пожарах, происшедших в с. Долаково, ул. Дахкильгова, 18 и с. Экажево, ул. Газдиева, 40.
В обоих случаях горело сено, причиной чего явилась детская шалость. Подобных примеров можно приводить много, которые показывают, как опасно оставлять детей без присмотра, какую угрозу представляют спички в руках детей. Родители должны вести с детьми соответствующую разъяснительную и воспитательную работу, объяснять им какой вред наносят пожары. Нужно разъяснить ребенку смысл его поступков, убедить его в том, что огонь - это не шутка и игра с ним опасна. Помните: пожар легче предупредить, чем потушить.

М. ГАГИЕВ,
ст. инспектор ОГПН Назрановского р~наГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: СЛОВО И ДЕЛО

"Гражданское общество" - эти слова нынче на слуху не меньше, чем когда-то слово "спутник" и "космос", а позднее - сравнительно недавно - "ускорение" и "перестройка". Современный мир, через свои авторитетные, совещательные институты международного сотрудничества, ставит наиважнейшей целью всякого цивилизованного государства формирование гражданского общества - совокупности людей, отвечающих за свой выбор, стремящихся укрепить и развить свою страну, почитать ценности высокой нравственности и морали, живущих по принципам законопослушания и правовой грамотности. Это создание и сохранение в общественном сознании, как главных императивов общественной мысли, установок жить и творить в правовом государстве, хранить и отстаивать такие великие обретения современного мира, как толерантность, уважение к культурному наследию других народов, достойное отношение к успехам и проблемам собственной страны, сострадание и сочувствие ко всем, кто нуждается в помощи. В Ингушетии в настоящее время, как и во многих субъектах России, идет работа в этом направлении - уже действует группа инициативных, деятельных и ответственных людей, которые с должным вниманием и надеждой смотрят на необходимость создания в республике своих институтов гражданского общества. В данном случае речь идет о таком аспекте, как партийное строительство, а точнее общественного движения, выражающего вышеуказанные ценности. В Республике Ингушетия на данный момент, в позитивном плане, действуют представители, филиалы, практически всех политических движений, характерных для Российской Федерации. Факт этот отрадный - больший спектр политического представительства обеспечивает больший потенциал демократического развития общества.
Сегодня наша беседа с ДАУДОМ ХАМАТХАНОВЫМ, человеком с огромным опытом производственной работы и общественной деятельности, большим организатором сельской кооперации в республике, одним из инициаторов создания региональной общественной организации "Гражданское общество Ингушетии" (РОО "ГрОИ").
- Каковы приоритетные цели и задачи Вашей организации? Понятно, что очень трудно кратко определить весь объем задач и целей граждан, объединенных одной идеей, но все же, что самое главное?
- Суть здесь одна - организация наша должна объединить свои усилия для формирования всесторонне развитого гражданского общества, в котором большинство граждан РИ будет чувствовать свою гражданскую ответственность за настоящее и будущее республики, нашей страны - России.
Хотелось бы сразу отметить, что мы всячески хотим быть далеки от разного рода идей, которые лишь декларируются, повторяют некие "правильные точки зрения" - настоящее гражданское общество, настоящая личность должна быть выше всякой политической спекуляции и демагогии. Мы, а нас, слава Всевышнему, в республике много, хотим строить и крепить экономически сильную, духовно процветающую Республику Ингушетия, с равными условиями для всех граждан.
- Вы знаете, очень часто бывает, что многие благие идеи, скажем так, не всегда удаются. История, во всяком случае, этому учит.
- Да, это действительно так, а вся беда в том, что часто за событиями и явлениями забывают о главном во все времена факторе - человеке. Мы убеждены в великой ценности духовного потенциала нашего народа. Поэтому сохранение основных национальных черт, ментальных основ ингушского народа - совести, чести, достоинства граждан и нации, готовность к самопожертвованию ради защиты Отечества, Общества и Народа - цели для нас, безусловно, обязательные. Гражданское общество, как один из институтов демократических отношений в государстве, может и должен строиться на проверенных веками нравственных ценностях. Мы обязаны сохранить, как национальное достояние ингушского народа, такие понятия как верность в дружбе, гостеприимстве, обязательность данного слова и договоренностей. Общество эти качества не утратило, но всем очевидна, в наше насыщенное негативной информацией время, опасность размывания традиционных ценностей. Задача в том, чтобы отстаивать эти основы нашего мировоззрения сообща, на уровне гражданских объединений. Говоря об историческом шансе строить собственную государственность, развивать нашу республику, необходимо целенаправленно воспитывать патриотов ориентированных на эти цели. А они обязательно должны быть людьми нетерпимыми ко лжи, коррупции, казнокрадству, мздоимству. Без людей с такими моральными принципами будем топтаться на месте, и продуктивного развития не будет.
- Анализ общественных процессов последних лет свидетельствует, что многие ошибки и просчеты социально-экономического характера, которые пришлось преодолевать нашей стране, обусловлены несоблюдением, в ряде случаев, законов Российской Федерации. Гражданское общество, это ведь в первую очередь общество высокого правосознания граждан?
- Здоровое общество живет по закону, как здоровый человек живет по определенному режиму, который позволяет ему сохранить бодрость духа и силы. По другому - нельзя, случится хаос и множество бед для всего населения. Наша организация, подобно подавляющему большинству граждан России, выступает за безусловное выполнение Конституции России и Республики Ингушетия, законов страны, как рядовыми гражданами, так и всеми органами исполнительной власти, правоохранительными органами. Вместе с тем, мы выступаем за сохранение, развитие и установление веками действовавшей в ингушском обществе подлинной народной демократии и самоуправления в рамках действующих законов Российской Федерации. Гармония здесь возможна, на практике все лучшее из принципов народной демократии и действующего законодательства прекрасно дополняют друг друга. Надо лишь совершенствовать формы подобного взаимодействия.
Особо хотелось бы отметить нашу принципиальную позицию по необходимости защиты прав депортантов и их семей из Северной Осетии в 1944 и в 1992 годах и вынужденных переселенцев из Чеченской Республики. В этих вопросах недопустимо скатываться на какие-либо экстремистские действия, либо использовать подобные острые вопросы, как способ давления на власть - есть свои, эволюционного характера способы восстановления справедливости. Усилия республиканских и региональных государственных структур, позиция Президента РФ В. Путина по этим проблемам, вселяют в нас оптимизм.
- Если посмотреть на блок задач и целей РОО "Гражданское общество" и соизмерить их с реалиями современного мира, то невольно думается о большой важности того, чтобы другие народы, жители иной культурной среды, понимали, знали об этом.
- Не только другие, но и мы в не меньшей степени должны знать ценности мировой цивилизации. Сохраняя и развивая лучшие духовно-нравственные ценности ингушского и других народов России, надо выполнять задачу воспитания подрастающего поколения в духе высокой культуры, уважения к другим народам, равенства и братства между людьми. Казалось бы, этой нечто такое, о чем давно и долго уже говорили, но это общие, проверенные тысячелетиями ценности. Различного рода политические, общественные поползновения происходят и бесследно исчезают в истории, а они остаются. Настоящее воспитание дает настоящие плоды в любом случае, в любые времена, в любых условиях.
- Подобные идеи, в сущности, отражают, запросы всех слоев населения. Насколько большой спектр целей ставит перед собой РОО "ГрОИ" сегодня и завтра?
- Эти задачи, равно и их количество, диктует сама жизнь. Формирование активной группы единомышленников, которые хотят и могут всеми силами и знаниями помочь своей стране, Родине, идет во всем обществе. Люди реализуют этот известный потенциал здесь, либо в другом месте, но приоритеты у них одни - жить в достойных условиях, иметь работу, обеспечить детей, укрепить Россию, улучшить жизнь всех и каждого. А это дорога не простая, требует много труда, терпения, взаимопонимания. Сегодня РОО "Гражданское общество Ингушетии" называет в числе приоритетных задач, помимо указанных, достижение следующих целей:
организация эффективного и устойчивого производства, надежного продовольственного обеспечения, улучшение социально-экономических условий жизни населения; охрана здоровья нации и налаживание высокого уровня медицинского обслуживания; защита прав и законных интересов граждан и оказание им консультативно-правовой помощи; защита прав потребителей; выпуск квалифицированных специалистов высшими и средними учебными заведениями; создание достойных условий профессионального роста для педагогов, преподавателей, ученых; организация общественной экспертизы законопроектов, управленческих решений исполнительной и законодательной власти; участие в разработке программ обеспечение продовольственной безопасности, рациональному природопользованию и охране окружающей среды; взаимодействие со всеми государственными органами и деловыми кругами в вопросах развития экономики и социальной сферы и многое другое.
- В России сегодня довольно много различного рода общественных движений, но на слуху все же только определенная часть - наиболее активные. Каким будет в этом плане, в перспективе, РОО "Гражданское общество Ингушетии"?
- Оно, надеюсь и уверен, будет по-деловому, по-серьезному активным, сочетать со сказанным словом осуществленное дело. Среди подобных направлений выступление с общественными инициативами по различным вопросам, формирование квалифицированного общественного мнения по решению государственных, национальных и межнациональных проблем. Естественно нельзя ограничиваться только инициативами, необходимо выработав конструктивное решение определенной задачи, и , решив ее пропагандировать этот успех в обществе. Гражданское общество как организация и как совокупность ответственных, свободных и полноправных граждан Российской Федерации, всегда должно быть открыто для диалога со всеми институтами государственной власти, вести плодотворный диалог и сотрудничество с общественными и научными организациями, заинтересованными предприятиями и учреждениями, органами законодательной и исполнительной власти, международными организациями, иными юридическими и физическими лицами.
В целом, самое главное, что все мы, невзирая на различия, прежде всего граждане одной страны. И богатство наше в многообразии, это как огромная мозаика, а точнее многовариантная сила - каждый народ привносит свои особенности положительного характера, в них - сила нашей страны. Являясь гражданами России, всей душой любя свою Родину - Ингушетию, мы искренне хотим сделать все для ее настоящего и будущего процветания. Это по силам людям, осознающих свою гражданскую ответственность, а таких людей сегодня много.

В. САИТО


 
----

??????.???????
Новости |  Наш Президент |  Пишет пресса |  Документы |  ЖЗЛ |  История
Абсолютный Слух |  Тесты он-лайн |  Прогноз погоды |  Фотогалерея |  Конкурс
Видеогалерея |  Форум |  Искусство |  Веб-чат
Перепечатка материалов сайта - ТОЛЬКО с разрешения автора или владельца сайта и ТОЛЬКО с активной ссылкой на www.ingush.ru
По вопросам сотрудничества или размещения рекламы обращайтесь web@ingush.ru